Strażnik mocy w oparciu o przelicznik MacBAT 5

We wspołpracy z PGNiG zrealizowaliśmy strażnik mocy gazowej w kotłowni na osiedlu Metalchem w Opolu, którą eksploatuje firma eGIE. Strażnik opiera się na dotychczasowym sterowniku PLC firmu Unitronics sterującym kotłownią oraz przeliczniku objętości MacBAT 5 firmu PLUM, który firmy PGNiG specjalnie zamontowała w przyłączu gazu, aby umożliwić nam komunikację protokołem MODBUS-RTU.

plum_macbat5

PRZEZNACZENIE

W przypadku prognozowania przekroczenia ustalonego limitu godzinowego zużycia gazu, strażnik mocy ogranicza pobór gazu przez obniżenie mocy wszystkich kotłów. Jeżeli obniżenie nie wystarczy i nastąpi faktyczne przekroczenie ustalonego poziomu, następuje całkowite odłączenie kotłów do końca godziny rozliczeniowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu, wyeliminowane zostaną przekroczenia w wykorzystaniu gazu przez kotłownię, a tym samym, właściciel kotłowni – lokalna Wspólnota Mieszkaniowa – uniknie kar naliczanych przez dostawcę gazu.

FUNKCJONALNOŚĆ

Wykonany strażnik mocy umożliwia odczyt najważniejszych parametrów związanych ze użyciem gazu:

  • przepływ chwilowy,
  • stan liczydła gazomierza,
  • zużycie gazu od początku godziny rozliczeniowej.

Dodatkowo umożliwia dokonywanie prognozy co do zużycia gazu przez całą godzinę rozliczeniową. Prognoza może być dostosowana do charakterystyki całego obiektu dzięki przypisywaniu odpowiedniej wagi do:

  • średniego zużycia gazu od początku godziny,
  • aktualnemu strumieniowi objętości gazu.

Właśnie dzięki funkcji prognostycznej, możliwe jest odpowiednio wczesne reagowanie na groźbę przekroczenia limitu. Taka wyprzedzająca reakcja minimalizuje częstość występowania faktycznego przekroczenia progu zadziałania i odłączeniu kotłów.

strażnik