Nadzorowanie pracy sieci kotłowni systemem Grafana

Dla firmy eGIE wdrożyliśmy w infrastrukturze chmurowej system open-source do wizualizacji przebiegów czasowych o nazwie Grafana. System jest ogólnego przeznaczenia, ale w tym przypadku służy do wykrywania nieprawidłowości w pracy oraz usterek urządzeń, z których zbudowane są węzły cieplne i kotłownie nadzorowane przez firmę.

grafana_hasboard

System Grafana

System Grafana umożliwia przedstawianie przebiegów czasowych w postaci różnego typu wykresów, tabeli i widgetów, które można dostosowywać w dość szerokim zakresie do swoich potrzeb. Łatwe do zrealizowania są również bardziej zaawansowane wizualizacje, gdzie prezentowane są średnie okresowe, standardowe odchylenia, wartości aktualne itp.

Powiązane ze sobą merytorycznie wykresy można grupować w pulpity, a te udostępniać wybranym użytkownikom. Każdy pulpit może obejmować inny zakres czasowy i składać się z innej liczby i rodzaju widgetów.

Co ważne, system oferuje dość pokaźny wachlarz możliwych źródeł danych – w tym najpopularniejsze silniki relacyjnych baz danych.

0
miejscowości
0
pulpity
0
obiektów
0
wykresów

Wdrożenie

Wdrożenie w firmie eGIE było relatywnie obszerne, gdyż system ciepłowniczy, którym zarządza firma jest pokaźny. Wchodzą w jego skład zarówno kotłownie i węzły cieplne, ale również układy pomiarowe w szpitalach i zakładach przemysłowych. W sumie zostało przygotowanych ponad 1200 wykresów zgrupowanych w ponad 100 pulpitów. Mimo że powyższe liczby są pokaźne, pulpity zostały zaprojektowane w taki sposób, że operator jednym rzutem oka może rozeznać się w kondycji wielu obiektów na raz.